derviş,sofi,ilahi,ilahiler,dervişler,tarikat,tasavvuf,zikir,medine,mekke,zikrullah,mürşid,mürid,efendimiz,resulullah,salavat, en güzel ilahiler
  olumanindaseyh
 

Allah’ tan başka kim cennet garantisi verebilir? Mürşid imana nasıl kefil olsun? Mürşide bağlanan herkesin imanı garanti altında mıdır? Mürşid, müridini ahirettre nasıl yalnız bırakmaz? 

Kimler cennetlik?

Kuran-ı Kerim’ in bir çok yerinde başta peygamberler olmak üzere, Allah’a iman ve itaat eden bütün müminlerin cennete girecekleri bildirilir (Bakara/25, 82; Nisa/57, 122, 124).

Başka bir ayette ise Allah-u Teala, kendisine dost olan müttakilerin, dünyada, ölüm anı ve ölüm ötesinde emniyette olduklarını, hiçbir korku ve hüzün yaşamayacaklarını müjdelemiştir (Yunus/62-64)

Resulullah’ da (a.s), kendisine tabi olup yolundan giden bütün ümmetinin Cennet’e gireceğini de müjdelemiştir. (Buharî, Ahmed)

Buradan şunu çıkarıyoruz Kuran ve sünnette cennetliklerin sıfatları zikrediliyor. ,

Mürşidin işi nedir?

Peygamberler, davetleri Allah’u Teala’ya ait olan davetçilerdir. Onların daveti nasibi olanları nasiplerine götürmektir. Alimlerin Peygamber varisleri olduğunu Resulullah (a.s) bildirmiştir: “Alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler ne dinar ne de dirhem miras bırakmadılar, ancak ilim miras bıraktılar. Şu halde o ilmi alan büyük bir pay almış demektir.” (Buhari, İlm, 10; Ebû Davut, İlm, 1). Peygamber varisi mürşidi kamillerin işi de derecelerine göre aynıdır.

Mürşid-i kamil yolu tarif eder. Bu yolda nelerin faydalı  nelerin faydasız  nelerin zararlı olduğunu telkin eder. Kamil mürşid rahmet vesilesidir. İnsanlardan arzu edenler bu telkinlere uyarak rahmete gark olur. Bu yol Kur’an-ı Kerim’in yoludur.

Ahirette beraber olmak

Hz. Enes R.A. anlatıyor: Bir adam Hz. Rasulullah’a (a.s) yedi sene hizmet eder. Efendimiz (a.s) bir gün:

“Onun bizim üzerimizde hakkı vardır; çağırın da bir ihtiyacı varsa bize bildirsin, yerine getirelim.” buyurur. Adamı çağırırlar. Efendimiz (a.s): “İhtiyacını bize söyle yerine getirelim.” buyurur. Adam:

“Ya Rasulallah! Bana sabaha kadar müsaade buyurun; benim için hayırlı olanı nasip etmesi için Allahu Tealâ’ya yalvarayım.” der. Sabah olunca, Efendimiz’in yanına gelir ve:

“Ya Rasulallah! Sizden kıyamet günü bana şefaat etmenizi ve sizinle cennette beraber olmayı istiyorum.” der. Rasulallah (a.s): ‘Allah müminleri dünya ve ahirette sağlam ve sabit söz (kelime-i tevhid) üzere sabit tutar.’ ayetini okur ve peşinden:

“O halde bu isteğinin gerçekleşmesi için çokca secde ederek, kendi adına bana yardımcı ol!” buyurur. (Müslim, Ebu Davud, Nesaî)

 

Kişi sevdiği ile beraberdir. Senin sevdiğin, sevdiği ve seni sevgisine ulaştırmaya gayret ettikleri ile beraber olacaktır. Sen onunla berabersen zaten birlikte Onlarla beraber olacaksınız.
Enes bin Malik (r.a) der ki: Bir adam geldi ve Resûl-i Ekrem’ e (a.s):

“Yâ Resûlallah! Kıyamet ne zaman kopacak?” dedi. Resul-i Ekrem (a.s) :

“Sen kıyâmet için ne hazırladın ki?” buyurdu.

Adam:

“Allah’ın ve Resûlünün (a.s) sevgisini hazırlayabildim yâ Resûlallah!” diye cevap verdi.

Bunun üzerine Resul-i Ekrem (a.s) :

“Muhakkak sen sevdiğinle berabersin!” buyurdu.

Enes (r.a) buyurur: “Biz İslâm’a girdikten sonra Hazret-i Peygamber’in (a.s) , ‘Sen sevdiğinle berabersin!’ sözünden dolayı duyduğumuz sevincin üstünde daha şiddetli bir sevinç duymadık. Ben, Allah’ı, Resûlünü, Ebû Bekir’i ve Ömer’i severim. Ben onların hayır işlerine benzer hayır ve ibadet işlememiş olsam bile, onlara olan bu sevgim sebebiyle ahirette onlarla beraber olacağımı Allah’ın kerem ve inayetinden umarım.” (Müslim, Birr, 50)

 

Kamil mürşidin yardımı

Mürşid-i kâmilin elinden tutup bu yolda yürüyen insan, aslında bir cemaat desteğinde imanını ve edebini korumaya çalışıyor. Resulullah (a.s) cemaati bir çok hadisinde övmüştür:

“İki kişi bir kişiden hayırlıdır. Üç kişi iki kişiden hayırlıdır. Dört kişi üç kişiden hayırlıdır. Cemaat olmanız gerekir. Muhakkak ki, Allahın (yardım) eli cemaatle beraberdir. Allah azze ve celle ümmetimi ancak hidayet üzere cem eder, toplar. Bilin ki, cemaatten uzak duran her kişi ateşe düşer.”  (Kenzül Ummal.c.1. Hn.1025)

Allahu Tealâ bir kudsi hadiste, sevdiği salih kullarının özel bir nur ve destekle gören gözü, işiten kulağı, konuşan dili, tutan eli, yürüyen ayağı olacağını; onların gözüne, kulağına, diline, eline, ayağına başkalarına vermediği özellikler ve tasarruf gücü vereceğini müjdelemiştir (Buharî, İbnu Mace, Beğavî).

İmam-ı Rabbanî (k.s) Mektubat eserinde, Allahu Tealâ’nın, bu üstün kabiliyetli ruha sahip irşad kutbu dostu vasıtasıyla, dilediği kullarına pek çok yardımlarda bulunacağını, bazen bu yardımdan o ruhun sahibi velinin haberinin olmadığını, olmasının da gerekmediğini bildirir.

Kamil mürşidler Allah’ın dostudur. Onlarla dilediği kimselere yardım eder, zayıf anında destekler.

Mürşid müridini ahirette nasıl bırakmaz?

Resulullah (a.s)’ ın kızı Fatıma, eşi Aişe annelerimize hitaben buyurduğu:

“Kızım Fatıma! Muhammed Mustafa’nın kızıyım diye sakın namazı terk edeyim deme. Beni hak peygamber olarak gönderen Allah’a andolsun ki beş vakit namazı vakti içinde kılmadıkça cennete giremezsin!”

Allah Rasulü’nun (s.a.v) bu sözü nesebi yakınlıkların imani yakınlıklar yanında bir kıymetinin olmadığını gösteriyordu. Bazı kıt akıllı kimseler bu hadisi işaret ederek Allah dostları mürşid-i kamillere dil uzatmaya yelteniyor. Bunun yanın da Resulullah (a.s), bir çok hadiste ise Fatıma annemiz ve neslini övmüştür:

“Allah, Fatıma ve nesline Cehennemi haram kıldı.” (Taberânî)

Biz o kimselere diyoruz ki Allah’u tealanın sevilmiş ve seçilmiş kullarına verdiği özel yetkileri göz ardı ettiğiniz müddetçe kendi kara ziftiniz içinde boğulmaya mahkum kalacaksınız.

Şefaat hadisleri, İslam ümmetini ümitsizlikten kurtaran bir gerçeğin ifadesidir. Ehl-i sünnet bu konuda ittifak halindedir. Sadece peygamberlerin değil, alimlerin, velilerin, şehitlerin de şefaatlerinin olacağına dair hadisler vardır.

En doğrusunu yalnızca Allah ve onun bildirdikleri bilir.

Selametle..

Mustafa Sefa EREM

 

 Kaynak: Ahiretrehberi.com

Konu ile ilgili grafikler:

YAZI

 
  Bugün 55094 ziyaretçi (127714 klik) kişi burdaydı! Allah Razı olsun!..  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol