PEYGAMBER EFENDİMİZ
HZ.MUHAMMED (S.A.V.) İN DİLİNDEN DUALAR


1)Allah’ım! Sapıklığa düşmekten veya düşürülmekten ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından zulmetmekten veya zulme uğramaktan cehalete düşmekten veya cahil bırakılmaktan sana sığınırım.
Tirmîzî (3/152) ; İbni Mâce (2/336)2) Allah’ım! Doğu ve batının arasını uzaklaştırdığın gibi beni de günahlarımdan uzaklaştır. Allah’ım! Beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi beni de günahlarımdan temizle. Allah’ım! Beni günahlarımdan kar su ve dolu ile temizle.
Buharî (1/181) ; Müslim (1/419)


3) Rabbimiz olan Allah'ım! Sana hamdederek seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Allah'ım! Beni bağışla.


Buharî (1/99) ; Müslim (1/350)4) Allah'ım! Günahlarımın hepsini küçüğünü ve büyüğünü ilkini ve sonunu gizlisini ve aşikârını bağışla.
Müslim (1/350)


5) Allah'ım! Gazabından rızana cezalandırmandan affına senden yine sana sığınırım. Sana olan övgüleri sayamam. Sen kendini övdüğün gibisin.

Müslim(1/532)


6) Allah'ım! Beni bağışla ve bana merhamet et. Beni doğru yola ilet ve bana ihsan eyle bana afiyet ve rızık ver. Ve beni yücelt.
İbni Mâce (1/148)


7) Allah'ım! Kabir azabından sana sığınırım. Mesih Deccal’ın fitnesinden sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım! Günahtan ve borçtan sana sığınırım.
Buharî (2/202); Müslim (1/412)


8) Allah'ım! Yaptığım ve yapacağım gizli ve aşikâr işlediğim israf ettiğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Sen Mukaddim (Öne alan) ve Muahhirsin (geciktirensin). Senden başka ilah yoktur.
Müslim (1/534)


9) Allah'ım Seni zikretmek sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et.
Ebû Davud (2/86); Nesâi (3/53)


10) Allah'ım! Cimrilikten sana sığınırım korkaklıktan sana sığınırım çok yaşlanarak (elden ayaktan düşmekten) sana sığınırım dünya fitnesi ve kabir azabından sana sığınırım.
Buharî (Bkz:Fethu’l-Bâri (6/35)11) Allah'ım! Gayb ilminle ve yaratma kudretinle hayatın benim için hayırlı olduğunu bildiğin müddetçe beni yaşat. Ölümümün benim için daha hayırlı olduğunu bildiğinde de beni vefat ettir. Allah'ım! Gizli ve aşikâr senden hakkıyla korkmayı dilerim. Senden rıza ve öfke anında hak sözü (söylemeyi) dilerim. Zenginlik ve fakirlikte senden itidalli olmayı dilerim. Bitmeyen bir nimet ve sonu gelmeyen bir göz aydınlığı dilerim. Senden kaza sonrası rıza göstermeyi ve ölümden sonra kolay bir hayatı dilerim. Yüzüne bakmanın lezzetini zarar verici bir hastalık ve saptırıcı bir fitneye uğramaksızın sana kavuşmanın özlemini dilerim. Allah'ım! Bizi iman zineti ile süsle ve bizi hidayete ermiş doğru yolun rehberleri kıl.
Nesâi (4/54-55)12) Allah'ım! Senden faydalı bir ilim temiz bir rızık ve makbul bir amel dilerim.
Zâdü’l-Meâd (2/375)13) Yüzümü hakka yönelerek gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ben O’na ortak koşanlardan değilim. Namazım ve diğer ibadetlerim hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanlardanım. Allah’ım melik sensin senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin ve ben de senin kulunum. Nefsime zulmettim. Günahımı itiraf ettim. Tüm günahlarımı bağışla. Şüphesiz günahları ancak sen bağışlarsın. Beni ahlâkın en güzeline erdir. Onun en güzeline ancak sen erdirirsin. Ahlâkın kötüsünden de beni uzaklaştır. Zira kötüsünden ancak sen uzaklaştırırsın. Buyur allah’ım buyur! Hayrın tümü iki elindedir. Şer sana nispet edilmez. Ben sana sığınır ve sana dönerim. Sen mübarek ve yücesin. Senden mağfiret diler ve sana tevbe ederim.

Müslim (1/534)14) Allah'ım! Hamd sanadır. Sen göklerin yerin ve onlarda bulunanların Rabbisin. Sen Hakk'sın. Va'din de haktır. Sözün de hak ve sana dönüş de haktır. Cennet ve cehennem hak Peygamberlerin de haktır. Muhammed (s.a.s.) hak ve kıyamet haktır. Allah'ım! Sana teslim oldum; sana tevekkül ettim sana iman ettim ve tevbe edip sana döndüm. Senin düşmanını düşman edindim. Ve senin hükmüne başvurdum. Gizli ve aşikâr yaptığım ve yapacağım amellerimi bağışla. Öne geçiren ve geri bırakan sensin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim ilâhımsın.
Buharî (Bkz:Fethu’l-Bâri (3/3); Müslim