derviş,sofi,ilahi,ilahiler,dervişler,tarikat,tasavvuf,zikir,medine,mekke,zikrullah,mürşid,mürid,efendimiz,resulullah,salavat, en güzel ilahiler
  dervislikyollari
 
http://4.bp.blogspot.com/-XJs13NknpkA/UPpbqzVYXgI/AAAAAAAAABQ/lxkRYi7u6XU/s758/%25C3%25BCst%2Bresim.jpg

Büyük mutasavvıflara göre tarikat tektir, o da "Tarikatı Muhammediyedir. Sünnî daire içerisinde gelişen çeşitli tarikatlar aslında bu tek olan Tarikatı Muhammediyenin şubeleridir. Esasta usulde ayrılık gayrlılık yoktur. Teferruata ait birtakım inceliklerde, meşrepte çeşitlilik vardır. Tarikatların sayısı konusunda da değişik görüşler vardır. Ne kadar insan varsa o kadar yol vardır düşüncesinden hareket edenler tarikat sayısını belli bir rakamda dondurmazlar, öte yönden 12 temel büyük tarikat vardır. Diğerleri bunlardan çıkmış kollarıdır görüşü yaygındır. Bunlara göre 12 temel tarikat ve kurucuları ise şunlardır:
1. Kadiriyye Tarikatı, Abdül Kadir Gilâni (Ö.470-561/1077- 1161)
2. Yeseviyye Tarikatı, Ahmet Yesevi (Ö. 562 H./ 1166 M.)
3. Rifaiyye Tarikatı, Ahmet er–Rifaî (Ö. 512-578/ 1036 H.)
4. Kubreviyye Tarikatı, Necmûddin el Kübra (Ö.540- 618/1145-1226)
5. Medyeniyye Tarikatı, Ebu'l Medyen b. Huseyn (Ö.527-594/ 1126-1197)
6. Desükiyye Tarikatı, İbrahim ed Desûki (Ö.676/1288.)
7. Bedeviyye Tarikatı, Şeyh Ahmet Bedevi (Ö.596-675/1200- 1276)
8. Şazeliyye Tarikatı, Ebul Hasan Takuyiddin Ali b.Abdullah eş Şazeli (Ö.656/1258)
9. Ekberiyye Tarikatı, Muhyiddin İbnül Arabi (Ö.560- 638/1165-1240
10. Mevleviyye Tarikatı, Mevlânâ Celalûddinî Rumi (Ö.604- 672/ 1207-1273)
11. Sa'diyye Tarikatı, Sa'duddin Muhammed el Cebbârî (Ö.792/ 1387)
12. Nakşibendiyye, Muhammed Bahauddin Nakşibendir.(Ö.718–792/1318–1389) dir.

http://www.naksibendihakkani.com/wp-content/uploads/2009/10/Dodwell_Dervishes_1.jpg

http://i.radikal.com.tr/480x325/2013/07/12/fft64_mf1543522.Jpeg

BU DERVİŞLİK YOLUNA

 

Bu dervişlik yoluna aşkıla gelen gelsün,
Ya dervişlik neydüğin bir zerre tuyan gelsün.

Hele biz işbu yola, gelemedük riyâyıla,
Bu melâmetlik tonın bizümle geyen gelsün.

Göziyle gördüğüni örte eteğiyile,
Bu yol key ince yoldur, yüreği tuyan gelsün.

Ulu kiçi erenler, dimiş bizi sevenler,
Kayıkmasun girüye, ol şâha gelen gelsün.

Herkim sever Allah’ı rahmet kılur vallâhi,
Dil sevgisiyle olmaz ışkıla göyen gelsün.

İşbu sözi aydandan bize nişan gerekdür,
Söz muhtasarı budur, canına kıyan gelsün.

Yunus sözile kimse kabliyete geçmedi,
Bûd u vücûd der miyan ortaya koyan gelsün.

Yunus Emre ks.
http://tespihtaneleri.files.wordpress.com/2010/06/sariklar5b15d1.gif
http://12tarikatpirivetasavvufyolu.files.wordpress.com/2011/11/2.png
 
  Bugün 55094 ziyaretçi (127724 klik) kişi burdaydı! Allah Razı olsun!..  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol